מאמרי דא״ח מנוקדים, מפוסקים עם פתיחת ראשי התיבות והשלמת קיצורי המילים.
{{#misc.home-groups}}

{{label}}

{{/misc.home-groups}}
{{#groups}} {{#categories}}

{{title}}

    {{#books}} {{#if author}}

{{author}}

{{/categories}} {{/groups}}